Statut i regulamin - żłobek

Zapoznaj się ze statutem i regulaminem Żłobka Niepublicznego "Przystań":

Statut (pdf) Regulamin (pdf)