Cennik - klub dziecięcy

Cennik

Wpisowe 400 zł (wpłata jednorazowa)
Czesne 1400 zł (w czesnym ujęte są także wszystkie grupowe zajęcia dodatkowe)
Opłata za opiekę poza godzinami otwarcia placówki (6.00-17.30) wynosi dodatkowo 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową
Posiłki (17 zł dziennie) - I śniadanie, II śniadanie, Obiad dwudaniowy, Podwieczorek, Napoje

Rodzice dziecka decydują o ilości spożywanych posiłków przez dziecko. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce jeżeli o nieobecności zostało powiadomione przedszkole do godz. 8.30.