Harmonogram dnia - żłobek

Harmonogram dnia

Godziny Aktywność dziecka
6:30–8:30 Przyjmowanie dzieci do grupy.
8:30–9:00 Zabawy poranne: gimnastyka, zabawy indywidualne z dziećmi.
Przygotowanie do pierwszego śniadania.
Pierwsze śniadanie
9:00–10:00 Aktywne zabawy edukacyjno-rozwojowe (zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i językowe), swobodne zabawy.
10:00–10:30 Przygotowanie do drugiego śniadania.
Drugie śniadanie
10:30–11:10 Zabawy relaksacyjne, muzykoterapia, czytanie książek, spacer.
11:10–12:45 Przygotowanie do leżakowania.
Zabiegi pielęgnacyjne.
Sen.
12:45–13:45 Przygotowanie do obiadu.
Obiad
13:45–14:45 Zabawy w grupie.
14:45–15:30 Przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek
15:30–17:00 Swobodne zabawy z dziećmi.
Czytanie książek.
Odbiór dzieci.
Cały dzień Wdrażanie nawyków higienicznych, samoobsługowych, grzecznościowych oraz ich kształtowanie.