Harmonogram dnia - klub dziecięcy

Harmonogram dnia

Godziny Aktywność dziecka
6:00–8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.
8:00–8:20 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:20–8:30 Czynności higieniczno-samoobsługowe przed I śniadaniem.
8:30–9:00 I Śniadanie
Zabiegi higieniczne po I śniadaniu.
9:00–10:20 Gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka: dydaktyczne, muzyczne, plastyczne.
Zabawy ruchowe na powietrzu, obserwacja przyrody, spacery.
10:20–10:30 Czynności higieniczno-samoobsługowe przed II śniadaniem.
10:30–11:00 II Śniadanie
Zabiegi higieniczne po II śniadaniu.
11:00–13:00 Relaksacja, odpoczynek, sen.
13:00–13:15 Czynności higieniczno-samoobsługowe przed obiadem.
13:15–14:00 Obiad
Zabiegi higieniczne po obiedzie.
14:00–15:20 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, zabawy w grupie.
15:20–15:30 Czynności higieniczno-samoobsługowe przed podwieczorkiem.
15.30–16:00 Podwieczorek
Zabiegi higieniczne po podwieczorku.
16:00–17:30 Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci.