Zajęcia dodatkowe - klub dziecięcy

Zajęcia dodatkowe

Klub Dziecięcy ma charakter opiekuńczy. W szczególny sposób dbamy o edukację i dobór zajęć dydaktycznych przygotowujących maluszki do życia w społeczności przedszkolnej.

W ramach stałej opłaty nasze maluszki bawią się i uczą na zajęciach dodatkowych:

Klub Małego Badacza
Zajęcia Małego Kucharza
Psycholog
J. angielski (5x w tygodniu)
Zajęcia Ruchowe (ruch rozwijający Weroniki Sherborne, radosna kinezjologia)
Piłka nożna (zajęcia prowadzone na powietrzu, rozwijają samodzielność dziecka poprzez stosowanie się do poleceń trenera, zdobywanie umiejętności koordynacji poprzez ćwiczenia z piłką, zwiększanie możliwości motorycznych dzięki zabawom w ruchu)
Zajęcia Artystyczne (zajęcia teatralne, plastyczne)
Wycieczki, przedstawienia, koncerty, wizyty ciekawych gości