Zajęcia dodatkowe - przedszkole

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole ma charakter edukacyjny. W szczególny sposób dbamy o dobór zajęć dydaktycznych i programowych. Zajęcia dydaktyczne oparte są o program wychowania przedszkolnego zgodny z wytycznymi MEN, zabawy fundamentalne, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania.

W ramach stałej opłaty nasze przedszkolaki bawią się i uczą na zajęciach dodatkowych:

Klub Małego Badacza
Zajęcia Małego Kucharza
Joga
Logopeda
Psycholog
J. angielski (5x w tygodniu i 5x w tygodniu na zasadzie native speaker)
J. francuski (1x w tygodniu)
Religia (1x w tygodniu)
Zajęcia Ruchowe (ruch rozwijający Weroniki Sherborne, radosna kinezjologia)
Piłka nożna (zajęcia prowadzone na powietrzu, rozwijają samodzielność dziecka poprzez stosowanie się do poleceń trenera, zdobywanie umiejętności koordynacji poprzez ćwiczenia z piłką, zwiększanie możliwości motorycznych dzięki zabawom w ruchu)
Zajęcia Artystyczne (zajęcia teatralne, plastyczne)
Wycieczki, przedstawienia, koncerty, wizyty ciekawych gości

Oferta zajęć dodatkowo płatnych dla chętnych:

Taniec (koszt 40 zł/m-c - Dzieci dzięki zajęciom nauczą się pięknej postawy oraz poruszania się zgodnie z rytmem. Przy wykorzystaniu elementów tańca towarzyskiego, nowoczesnego jak i ludowego dzieci są w ciągłym ruchu i uczą się choreografii poprzez naśladownictwo gestów.)
Karate (koszt 40 zł/m-c - Dziecko poprzez zajęcia karate wyraża swoje emocje, zainteresowanie, wyrabia poczucie własnej wartości i szacunek do innych. Zajęcia karate rozwijają dzieci w obszarze sfery fizycznej, zmysłowej i emocjonalnej. Wyzwalają nagromadzone napięcie, relaksują, korygują wady postawy oraz uczą dyscypliny i systematyczności.)
Akrobatyka (koszt 90 zł/m-c - Zajęcia z akrobatyki i gimnastyki sportowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Uczymy podstawowych elementów z akrobatyki, poprawiamy sprawność fizyczną i motoryczną dzieci - https://www.facebook.com/akrofitgim)
Basen (koszt 120 zł/m-c - Nauka pływania przez zabawę to jedno z głównych założeń zajęć dla kilkulatków, którzy oswajanie z wodą mają już za sobą i którzy zaczynają przygodę z pływaniem. Różnorodne zabawki pełnią rolę pomocy naukowych, dzięki którym maluchy z chęcią uczestniczą w zajęciach - https://bajka.bydgoszcz.pl/basen)