Zajęcia dodatkowe - żłobek

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia umuzykalniające Gordonki
Zajęcia małego kucharza
Psycholog
Język angielski (5x w tygodniu)
Zajęcia ruchowe
Zajęcia artystyczne
Wycieczki, przedstawienia
Koncerty muzyczne