Cennik - żłobek

Cennik

Czesne 1500 zł
Opłata za opiekę poza godzinami otwarcia placówki (6.30-17.00) wynosi dodatkowo 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową
Posiłki (15 zł dziennie) - I śniadanie, II śniadanie, Obiad dwudaniowy, Podwieczorek, Napoje

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce jeżeli o nieobecności zostało powiadomione przedszkole do dnia poprzedzającego nieobecność do godz. 16.30.