Harmonogram dnia - przedszkole

Harmonogram dnia

Godziny Aktywność dziecka
6:00–8:00 Przyprowadzenie dzieci do przedszkola.
Przywitanie dzieci.
Poranne zabawy i zajęcia według pomysłów dzieci.
8:00–8:20 Poranna gimnastyka.
8:20–8:30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.
8:30–8:50 Pierwsze śniadanie
8:50–9:00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka.
9:00–9:50 Zajęcia dydaktyczne: ruchowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, społeczne, rozwojowe.
Wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci.
Zabawy swobodne.
9:50–10:00 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka.
10:00–10:20 Drugie śniadanie
10:20–10:30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka (mycie zębów).
10:30–12:20 Gry i zabawy na powietrzu, spacery (w przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w sali).
12:20–12:30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka.
12:30–13:20 Obiad
13:20–13:10 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka.
13:10–15:20 Poobiedni relaks, sen, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań, zabawy swobodne.
Zajęcia dodatkowe.
15:20–15.30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka.
15:30–16:00 Podwieczorek
16:00–16:10 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka.
16:10–17:30 Rozchodzenie się dzieci, zabawy swobodne.